Ağrı Jeoloji Mühendislerinden Muhsin Taştan ve Abdullah Ay Tutak Fm'e Konuk

Ağrı Jeoloji Mühendislerinden Muhsin Taştan ve Abdullah Ay Tutak Fm'e Konuk Bölgemizin Depremsel Konumu ile ilgili Açıklamada Bulunacaklar